kotik NR.632

kotik NR.632

kotik 4 mes. chornyj, laskovyj.