sobaka Nr. 4

sobaka Nr. 4

poslushnyj ,laskovyi , zdorovyj schenok 4 mes , pomes TAKSA  malchik